Een professioneel team staat klaar om u telefonisch te helpen betreffende afspraken maken, huisbezoeken aanvragen (voor 10u) en de belmomenten.

Zij hebben geen inzage in uw medisch dossier.

Voor telefonische voorschriften zal u steeds doorverwezen worden naar de consultaties waar u steeds voor een langere periode voorraad krijgt.

Voor de eigen veiligheid van de patiënt worden er geen telefonische consultaties gedaan. Om een goede inschatting te maken van een problematiek en het geven van advies maken we gebruik van verschillende zintuigen (horen, zien, … ).
Luisteren aan de telefoon is er maar 1 van !

Uw huisarts zal u geen attest overhandigen welke niet strookt met de waarheid.