Het GMD bundelt al uw relevante medische gegevens zoals voorgeschiedenis, medicatie, vaccins, heelkundige ingrepen,...

Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een GMD bij te houden.
Hier zijn voor u, als patiënt, enkele voordelen aan verbonden:

Efficiënte medische opvolging

Het GMD geeft een totaalbeeld van uw gezondheid. Zo kan uw vaste huisarts onder andere beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd. Doorverwijzingen naar specialisten kunnen hierdoor weloverwogen gebeuren indien nodig.

Remgeldvermindering

Wanneer u consulteert bij uw huisarts (of huisartsenpraktijk) geniet u van  remgeldvermindering voor uw raadplegingen en wordt u de  meerprijs van de avondconsulatie ( 4 euro ) terugbetaald door de  mutualiteit.

Het is van geen belang wie van de artsen uw GMD registreert, de voorwaarden gelden bij beide artsen en betekenen geenszins dat u steeds bij dezelfde arts dient te consulteren om van deze voordelen te genieten.

Het GMD wordt jaarlijks verlengd. Hiervoor dient uzelf geen meerkost te betalen.