Patiëntenstop

Om een goede zorg te kunnen blijven bieden aan al onze huidige patiënten, zien wij ons momenteel genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop in te voeren. Dat wil zeggen dat indien u op zoek bent naar een nieuwe huisarts, u op heden geen aansluiting kan vinden in onze praktijk.
Onze oprechte excuses hiervoor.
Indien uw huisarts tijdelijk met verlof is, en er is nog plaats in onze agenda, kan u deze plaats wel invullen.

Dr. N. Verburg, Dr. A. Andries en Dr. L. Dooms

Een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Opgelet

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Als u niet naar uw afspraak komt en niet verwittigd, dan kan u deze afspraak een volgende keer worden aangerekend.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.