Een afspraak maken

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

Opgelet

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch) zo snel als mogelijks te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Als u niet naar uw afspraak komt en niet verwittigd, dan kan u deze afspraak een volgende keer worden aangerekend.

Indien u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.