De basisopleiding tot arts is 6 jaar. Na de 6 jaar aan de universiteit behaal je het diploma als arts.
Om te specialiseren tot huisarts (HAIO) moet je je bekwamen gedurende 3 jaar waarvan 2 jaar een erkende opleidings-praktijk en 1 jaar in een ziekenhuis.
Dit is te vergelijken met een arts die binnen een ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist.

Een HAIO doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken.
Dagelijks wordt elke patient, die zowel de HAIO als de praktijkopleider elk afzonderlijk behandelen, besproken .
Zo is er een continue zorg voor de patiënt en een goede samenwerking.

De HAIO volgt ook nog bijkomende seminaries aan de universiteit. Daarbuiten volgt de HAIO ook samen met de praktijkopleider (geaccrediteerd huisarts) seminaries betreffende ''hot topics''.
Dr. Verburg is erkend sinds januari 2007 door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid
en is aangesteld door het interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding als praktijkopleider (ICHO).