Een goede gezondheid daarvoor moeten we zorg dragen.
Daarom willen wij, als uw huisarts, samen met u een integrale zorg beogen.
U kan bij ons terecht voor zowel  acute, chronische als preventieve zorg , zorg voor jong en oud!
Samen op weg gaan met de patiënt betekent: rekening houden met de persoonlijke voorkeuren en medische noodzakelijkheid van de patiënt om tot een maximaal resultaat te komen
‘Zorg dragen’ betekent niet alleen voor onze lichamelijke maar ook voor onze mentale gezondheid. Om de zorg zo optimaal mogelijk aan te bieden werken we samen met professionele hulpverleners (www.samenzorgoostveld.be).

Bijscholing

Om de snel evoluerende geneeskunde op de voet te kunnen volgen, verplichten we ons ertoe om geregeld bijscholingen en congressen te volgen om van de laatste evoluties binnen de huisartsgeneeskunde op de hoogte te blijven. Op die manier blijven we ook geaccrediteerde huisartsen. Verder zijn wij ook geconventioneerd, dat wil zeggen dat wij werken volgens de afgesproken tarieven  van het RIZIV.

Opleidingspraktijk

De praktijk is erkend als Universitaire Opleidingspraktijk. Het kan bijgevolg gebeuren dat er een arts-in-opleiding de consultaties of huisbezoeken bijwoont. Wij willen jonge artsen de kans geven om iets te leren uit onze praktijk en zelf staan wij open voor de input van jonge collega’s.

Medisch dossier

Alle medische gegevens worden bijgehouden in een elektronisch medisch dossier. Hierdoor kan elke arts uit onze praktijk deze info raadplegen en zo nodig kunnen de artsen voor mekaar inspringen in bepaalde situaties om aan de patiënt een continuïteit van zorg te bieden. Door deze samenwerking proberen wij een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan de patiënt en is er voldoende ruimte voor een goede professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw huisarts.

Telesecretariaat

Bepaalde administratieve en andere taken worden gedelegeerd, waardoor er voor de artsen meer tijd vrijkomt voor de zorg voor de patiënt. Zo werken wij met een telesecretariaat, hierdoor krijgt u als patiënt onze onverdeelde aandacht tijdens het consult. Het telesecretariaat heeft echter geen toegang tot het medisch dossier van de patiënt. U kan de dokter wel op vaste tijdstippen persoonlijk aan de lijn krijgen (zie “ De dokter spreken”).

Samenwerking

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter raadpleegt, en de andere maal de andere. Integendeel, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie opbouwen.

Multidisciplinaire praktijk

We zijn een multidisciplinaire praktijk, dit wil zeggen dat we samen onder één dak met paramedici (podoloog, diabetes educator, diëtiste, loopbaancoach, psychologe, talentencoach, tabacoloog en vroedvrouw) de patiënten begeleiden in een vertrouwde omgeving. (www.samenzorgoostveld.be)

Naast samenwerking binnen onze eigen praktijk, werken wij ook samen met andere hulpverleners zoals thuisverpleegkundigen, kinesisten en collega’s specialisten in AZ Alma en andere omliggende ziekenhuizen.

Wachtdienst

Om de continuïteit van zorgen te garanderen, is het noodzakelijk om ook samen te werken met de collega’s uit de huisartsenkring. Weekwachten worden gedeeld met alle huisartsen van Eeklo (te bereiken via het nationale nummer 1733).

Weekend (- en feestdagen) wachten worden gedeeld met alle huisartsen van het Meetjesland in de wachtpost boven de spoedopname  AZ Alma Eeklo (de Huisartsenwachtpost Meetjesland) die gestart is op 1 januari 2019 (te bereiken via het nationale nummer 1733).