Tijdens afwezigheden kunnen patiënten terecht bij de collega.